Atlasfield's Camp - Reason To Believe

Företags hjälp

Nu som vi hade klarat av att slippa att företaget gick i konkurs så kom vi på att berätta för chefen om att han borde skaffa till företaget ett ekonomisystem som kunde hjälpa oss att bli bättre på ekonomi och vad vi kunde skära ner på onödiga utgifter och det vi såg var att vi kunde helt plötsligt kunna få det bättre och varför det? Jo för att detta system hjälpte oss med det viktigaste att vi håller innan för budgeten och dessutom så fick vi tag på gjorde att vi fick mer marginaler tack vare att vi fick se på skärmen vad det var vi behövde bli bättre på och till slut hade vi tjänat lika mycket till från föregående år och detta är stort i våra ögon.